OSTROVTIP

Pravidla hry

 • Hra začíná v pátek 5. 9. v 19:00 a končí v sobotu 6. 9. ve 12:00. Přesná pozice startu bude týmům poslána na registrační mail nejpozději týden před startem hry.
 • Hra se koná za každého počasí.
 • Po příchodu na stanoviště smí tým odebrat 2 kopie zadání.
 • Pokud není výslovně stanoveno jinak, používá se pro kódování tajenky anglická abeceda (26 písmen).
 • Na luštění šifer se mohou podílet pouze řádně registrovaní hráči daného týmu. Spolupráce mezi týmy není povolena.
 • Pronásledovat jiné týmy, nebo s nimi spojovat síly je zakázáno.
 • Je zakázáno použití mobilních telefonů pro komunikaci s lidmi mimo tým za účelem pomoci s řešením šifry.
 • Je přísně zakázáno omezovat či poškozovat ostatní týmy při hře, a to zejména ukrytím zadání šifer na stanovišti bez organizátora jinam, než byly původně nebo braním si jiného počtu zadání, než je povoleno.
 • Soutěžící jsou povinni chovat se tak, aby v nočních hodinách neobtěžovali své okolí.
 • Jakákoli technika typu GPS a dopravní prostředky mimo MHD jsou zakázány.
 • Pokud vás k tomu vysloveně nevyzvou organizátoři, tajenka šifry, případně logem označená vývěska, nevstupujte do neveřejných prostor.
 • Tým nemusí dokončit hru celý, stačí 2 členové. Pro týmy, kde nejsou všichni účastníci starší 18 let zároveň platí, že do cíle musí dojít alespoň jedna osoba starší 18 let.
 • Týmy, které dokončí hru jsou povinny na výzvu organizátorů stručně vysvětlit postup řešení kterékoli šifry s výjimkou těch, u kterých bylo otevřeno řešení.
 • Pokud tým hru vzdává, je povinen tuto skutečnost oznámit mobilním telefonem organizátorům soutěže. Kontaktní číslo se týmy dozví na startu.
 • Při zjištění přestupků proti pravidlům některého z týmu bude tento tým penalizován nebo diskvalifikován, podle povahy přestupku.
 • Systém nápověd a řešení během hry

  Každý tým na startu obdrží zalepené a řádně označené nápovědy a řešení pro všechna stanoviště hry. Tyto nápovědy může tým kdykoli po startu otevřít, a to s následujícími sankcemi: za každou otevřenou nápovědu se přičítá k výslednému času týmu 45 minut. Za každé řešení, které tým otevře se připočítává dalších 45 minut. V případě, že by tým otevřel řešení dříve, než nápovědu, započítává se týmu rovnou trestných 90 minut! Navíc otevřením řešení šifry je tým potrestán ještě jednou - viz výsledné pořadí níže.

 • Nápověda obsahuje více, či méně silné vodítko, objasňující princip šifry.
 • Řešení obsahuje podrobný popis, jak šifru vyluštit, nikoli však přímo tajenku!
 • Pořadí týmu je určeno (sestupně podle priority):

 • Počtem otevřených řešení - novinka od 4. ročníku - tým s vyšším počtem využitých řešení se automaticky posouvá až za týmy s menším počtem využitých řešení a to bez ohledu na výsledný čas!
 • Výsledným časem - tj. časem příchodu do cíle po přičtení všech časových penalizací
 • Kromě nápověd a řešení obdrží týmy na startu také zapečetěné místo cíle. Tým, který už nemůže/nechce pokračovat ve hře, tak může kdykoli přijít za organizátory do cíle na kus řeči. Otevřením obálky je však tým diskvalifikován z konečného pořadí!

  Týmy jsou zodpovědné za své nápovědy a řešení - při jejich ztrátě, či nechtěném otevření budou rovněž připočítány trestné minuty, jako by je tým využil záměrně!

ADMINISTRACE © 2010 Všechna práva vyhrazena.